Weekly Shonen Jump Pure Rankings 2009

Volume 53 (14-12-2009)
1. Naruto
2. Bleach
3. Beelzebub
4. Bakuman
5. Katekyo Hitman Reborn!
6. Inumarudashi
7. Kuroko no Basuke
8. Kochikame
9. Hokenshitsu no Shinigami
10. Ane Doki!
11. Sket Dance
12. Toriko
13. Super Dog Rilienthal
14. Psyren
15. Medaka Box

Cover: One Piece - Part 1 of Strong World Movie Cover
Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: Gintama
Colour Page: Nurarihyon no Mago 


Volume 52 (7-12-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Psyren
4. Kuroko no Basuke
5. Gintama
6. Inumarudashi
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Nurarihyon no Mago 
9. Kochikame
10. Medaka Box
11. Sket Dance
12. Super Dog Rilienthal
13. Beelzebub
14. Bakuman
15. Hokenshitsu no Shinigami
16. Ane Doki!

Cover: Gintama
Lead Colour Page: Toriko
Colour Page: Shinseiki Idol Densetsu Kanata Seven Change
Colour Page: Pyu to Fuku! Jaguar
Absent: Bleach
Oneshot SWOT by Naoya Sugita


Volume 51 (30-11-2009)
1. Naruto
2. Bleach
3. Nurarihyon no Mago
4. Inumarudashi
5. Katekyo Hitman Reborn!
6. Beelzebub
7. Gintama
8. Toriko
9. Super Dog Rilienthal
10. Kochikame
11. Sket Dance
12. Ane Doki!
13. Bakuman
14. Psyren
15. Hokenshitsu no Shinigami
16. Wasshoi! Waji Mania (END)
17. Kuroko no Basuke
18. Medaka Box

Cover & Lead Colour Page: Shinseiki Idol Densetsu Kanata Seven Change (NEW)
Colour Page: Neko Wappa!
Absent: One Piece


Volume 50 (23-11-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Gintama
4. Bleach
5. Inumarudashi
6. Nurarihyon no Mago 
7. Psyren
8. Katekyo Hitman Reborn!
9. Kochikame
10. Bakuman
11. Hokenshitsu no Shinigami
12. Beelzebub
13. Wasshoi! Waji Mania
14. Medaka Box
15. Sket Dance
16. Super Dog Rilienthal
17. Ane Doki!
18. Kagijin (END)

Cover & Lead Colour Page: Neko Wappa! (NEW)
Colour Page: Kuroko no Basuke
Absent: Toriko


Volume 49 (16-11-2009)
1. Naruto
One Piece (Absent in ranked issue)
2. Bakuman
3. Nurarihyon no Mago 
4. Inumarudashi
5. Bleach
6. Toriko
7. Psyren
8. Ane Doki!
9. Katekyo Hitman Reborn!
10. Sket Dance
11. Wasshoi! Waji Mania
12. Hokenshitsu no Shinigami
13. Kochikame
14. Super Dog Rilienthal*
15. Kuroko no Basuke
16. Medaka Box
17. Kagijin
18. Akaboshi (END)

Cover & Lead Colour Page: Gintama
Colour Page: Beelzebub
Absent: Pyu to Fuku! Jaguar


Volume 48 (9-11-2009)
1. One Piece
2. Toriko
3. Kuroko no Basuke
4. Inumarudashi
5. Hokenshitsu no Shinigami*
6. Beelzebub
7. Sket Dance
8. Ane Doki!
9. Kochikame
10. Gintama
11. Psyren
12. Wasshoi! Waji Mania
13. Bakuman
14. Medaka Box
15. Akaboshi
16. Kagijin

Cover: Bleach, Katekyo Hitman Reborn!, One Piece and Toriko - Halloween Special
Lead Colour Page: Bleach
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!
Colour Page: Nurarihyon no Mago
Absent: Naruto


Volume 47 (2-11-2009)
1. Naruto
2. Bleach
3. Nurarihyon no Mago
4. Toriko
5. Inumarudashi
6. Kochikame
7. Beelzebub
8. Wasshoi! Waji Mania
9. Ane Doki!
10. Sket Dance
11. Gintama
12. Medaka Box
13. Psyren
14. Akaboshi
15. Kagijin

Cover: Katekyo Hitman Reborn!
Lead Colour Page: Bakuman
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!
Colour Page: Kuroko no Basuke
Absent: One Piece


Volume 46 (26-10-2009)
1. Bleach
2. One Piece
3. Gintama
4. Sket Dance
5. Inumarudashi
6. Beelzebub
7. Kochikame
8. Toriko
9. Psyren
10. Nurarihyon no Mago
11. Wasshoi! Waji Mania
12. Medaka Box
13. Bakuman
14. Ane Doki!
15. Kuroko no Basuke
16. Akaboshi
17. Kagijin

Cover & Lead Colour Page: Naruto
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!


Volume 45 (19-10-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Nurarihyon no Mago
4. Bleach
5. Inumarudashi
6. Bakuman
7. Toriko
8. Kochikame
9. Kuroko no Basuke
10. Wasshoi! Waji Mania
11. Gintama
12. Beelzebub
13. Sket Dance
14. Medaka Box
15. Akaboshi
16. Kagijin

Cover & Lead Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!
Colour Page: Ane Doki!
Colour Page: PsyrenVolume 44 (12-10-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Gintama
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Inumarudashi
6. Sket Dance
7. Kochikame
8. Beelzebub
9. Bakuman
10. Nurarihyon no Mago
11. Akaboshi
12. Wasshoi! Waji Mania 
13. Ane Doki!
14. Psyren
15. Medaka Box
16. Kagijin

Cover & Lead Colour Page: Bleach
Colour Page: Toriko
Colour Page: Kuroko no BasukeVolume 43 (5-10-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Bleach
4. Gintama
5. Katekyo Hitman Reborn!
6. Wasshoi! Waji Mania 
7. Bakuman
8. Ane Doki!
9. Inumarudashi
10. Toriko
11. Medaka Box
12. Kochikame
13. Psyren
14. Sket Dance
15. Kuroko no Basuke
16. Akaboshi
17. Kagijin

Cover: Bakuman
Lead Colour Page: Nurarihyon no Mago
Colour Page: Super Dog Rilienthal
Colour Page: Beelzebub


Volume 42 (28-9-2009)
1. Naruto
2. Beelzebub
3. Bleach
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Kuroko no Basuke
6. Wasshoi! Waji Mania*
7. Toriko
8. Kochikame
9. Nurarihyon no Mago
10. Gintama
11. Bakuman
12. Inumarudashi
13. Ane Doki!
14. Psyren
15. Akaboshi
16. Medaka Box
17. Kagijin

Cover & Lead Colour Page: Super Dog Rilienthal (NEW)
Colour Page: Hokenshitsu no Shinigami
Colour Page: Sket Dance
Absent: One Piece


Volume 41 (21-9-2009)
1. Naruto
One Piece (Absent in ranked issue)
2. Bleach
3. Gintama
4. Toriko
5. Inumarudashi
6. Bakuman
7. Psyren
8. Akaboshi
9. Kuroko no Basuke
10. Nurarihyon no Mago
11. Katekyo Hitman Reborn!
12. Beelzebub
13. Sket Dance
14. Medaka Box
15. Kagijin*

Cover & Lead Colour Page: Hokenshitsu no Shinigami (NEW)
Colour Page: Kochikame
Colour Page: Ane Doki!Volume 40 (14-9-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Katekyo Hitman Reborn!
4. Bleach
5. Kuroko no Basuke
6. Nurarihyon no Mago
7. Sket Dance
8. Ane Doki!*
9. Gintama
10. Kochikame
11. To Love Ru (END)
12. Toriko
13. Bakuman
14. Psyren
15. Akaboshi
16. Medaka Box

Cover: Toriko
Lead Colour Page: Beelzebub
Colour Page: Inumarudashi
Colour Page: Metalica Metalca (Golden Future Cup Oneshot by Teruaki Mizuno - Entry No.5)


Volume 39 (7-9-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Katekyo Hitman Reborn!
Toriko (Absent in ranked issue)
4. Inumarudashi
5. Bleach
6. Psyren
7. Sket Dance
8. Gintama
9. Beelzebub
10. Kochikame
11. Nurarihyon no Mago
12. Kuroko no Basuke
13. Medaka Box
14. Akaboshi
15. To Love Ru

Cover: Naruto
Lead Colour Page: Bakuman
Colour Page: Pyu to Fuku! Jaguar
Golden Future Cup Oneshot Yonaoshi Densetsu!! Yona Oshiro by Hirofumi Neda - Entry No.4


Volume 37/38 (24-8-2009)
1. Naruto
2. Bleach
3. Gintama
4. Beelzebub
5. Inumarudashi
6. Psyren
7. Sket Dance
8. Kochikame
9. Katekyo Hitman Reborn!
10. Toriko
11. Bakuman
12. Medaka Box
13. Akaboshi
14. To Love Ru

Cover: All the main characters
Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: North Island (Golden Future Cup Oneshot by Ei Ando - Entry No.3)
Colour Page: Nurarihyon no Mago
Colour Page: Kuroko no Basuke


Volume 36 (17-8-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Katekyo Hitman Reborn!
4. Toriko
5. Bleach
6. Bakuman
7. Gintama
8. Psyren
9. Beelzebub
10. Medaka Box
11. Nurarihyon no Mago
12. Akaboshi
13. Kuroko no Basuke
14. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Kochikame
Colour Page: Inumarudashi
Colour Page: Crown! (Golden Future Cup Oneshot by Kei Inayoshii & Kobayashi Tsutomu - Entry No.2)
Colour Page: Sket Dance


Volume 35 (10-8-2009)
1. One Piece
2. Bleach
3. Nurarihyon no Mago
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Gintama
6. Beelzebub
7. Psyren
8. Sket Dance
9. Kuroko no Basuke
10. Inumarudashi
11. Medaka Box
12. Toriko
13. Bakuman
14. Akaboshi
15. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Naruto - 10th Anniversary
Colour Page:Wasshoi! Waji Mania
Colour Page: Meiji Hyakki Hakkoutan DENGI (Golden Future Cup Oneshot by Shibata Yuusaku - Entry No.1)
Colour Page: Kochikame


Volume 34 (3-8-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Bakuman
4. Nurarihyon no Mago
5. Kochikame
6. Psyren
7. Sket Dance
8. Bleach
9. Beelzebub
10. Medaka Box
11. Inumarudashi
12. Gintama
13. Kuroko no Basuke
14. To Love Ru
15. Akaboshi

Cover: Naruto
Lead Colour Page: Toriko
Colour Page:Wasshoi! Waji Mania (NEW)
Colour Page: Kagijin
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!


Volume 33 (27-7-2009)
1. Naruto
2. Beelzebub
3. Gintama
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Inumarudashi
6. Bleach
7. Kochikame
8. Sket Dance
9. Toriko
10. Nurarihyon no Mago
11. To Love Ru
12. Medaka Box
13. Bakuman
14. Akaboshi
15. Kuroko no Basuke

Cover & Lead Colour Page: Kagijin (NEW)
Colour Page: Ane Doki!
Colour Page: Psyren
Absent: One PieceVolume 32 (20-7-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Sket Dance
4. Bakuman
5. Inumarudashi
6. Nurarihyon no Mago
7. Toriko
8. Medaka Box
9. Katekyo Hitman Reborn!
10. Kuroko no Basuke
11. Kochikame
12. Akaboshi*
13. Gintama
14. Psyren
15. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Ane Doki! (NEW)
Colour Page: Bleach
Colour Page: Beelzebub
Volume 31 (13-7-2009)
1. Gintama
2. One Piece
3. Inumarudashi
4. Sket Dance
5. Nurarihyon no Mago
6. Medaka Box
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Kochikame
9. Psyren
10. Kuroko no Basuke
11. Bakuman
12. To Love Ru
13. Hoopmen (END)

Cover & Lead Colour Page: Naruto
Colour Page: Lock On (Oneshot by Kenta Tsuchida)
Colour Page: Bleach
Colour Page: Beelzebub
Absent: Toriko
Volume 30 (6-7-2009)
1. Naruto
2. Toriko
3. Bakuman
4. Beelzebub
5. Inumarudashi
6. Bleach
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Kochikame
9. Psyren
10. Nurarihyon no Mago
11. Sket Dance
12. Kuroko no Basuke
13. To Love Ru
14. Hoopmen

Cover & Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: Ultimate Chaser (Oneshot by Makoto Kasuga)
Colour Page: Gintama

Volume 29 (29-6-2009)
1. Naruto
One Piece (Absent in ranked issue)
2. Bleach
3. Beelzebub
4. Inumarudashi
5. Katekyo Hitman Reborn!
6. Sket Dance
7. Kuroko no Basuke
8. Nurarihyon no Mago
9. Gintama
10. Kochikame
11. Bakuman
12. Psyren
13. To Love Ru
14. Hoopmen

Cover & Lead Colour Page: Toriko
Colour Page: Kuromitsu-sama Mairu! (Oneshot by Naoki Iwamoto)
Colour Page: Eyeshield 21 (END)Volume 28 (22-6-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Beelzebub
4. Bleach
5. Inumarudashi
6. Psyren
7. Gintama
8. Kuroko no Basuke
9. Toriko
10. Sket Dance
11. Kochikame
12. Eyeshield 21
13. Nurarihyon no Mago
14. To Love Ru
15. Hoopmen

Cover & Lead Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!
Colour Page: Bakuman
Colour Page: Kiben Gakuha, Yotsuya Sensei no Kaidan (Oneshot by Haruichi Furudate)Volume 27 (15-6-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Katekyo Hitman Reborn!
4. Bleach
5. Beelzebub
6. Kuroko no Basuke
7. Toriko
8. Bakuman
9. Psyren
10. Gintama
11. Eyeshield 21
12. Nurarihyon no Mago
13. Sket Dance
14. To Love Ru
15. Hoopmen

Cover & Lead Colour Page: Kochikame - TV Drama announcement
Colour Page: Inumarudashi
Oneshot Nekowappa! by Naoya Matsumoto is also included in this volume.


Volume 26 (8-6-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Bleach
4. Toriko
5. Psyren
6. Katekyo Hitman Reborn!
7. Gintama
8. Inumarudashi
9. Bakuman
10. Kochikame
11. Sket Dance
12. Eyeshield 21
13. Nurarihyon no Mago
14. To Love Ru
15. Hoopmen

Cover: Naruto
Lead Colour Page: Beelzebub
Colour Page: Akaboshi: Ibun Suikoden
Colour Page: Kuroko no BasukeVolume 25 (1-6-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Gintama
4. Bleach
5. Inumarudashi
6. Beelzebub
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Toriko
9. Kochikame
10. Bakuman
11. Kuroko no Basuke
12. Sket Dance
13. Psyren
14. Eyeshield 21
15. Nurarihyon no Mago
16. Hoopmen

Cover & Lead Colour Page: Akaboshi: Ibun Suikoden (NEW)
Colour Page: Medaka Box
Colour Page: To Love RuVolume 24 (25-5-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Inumarudashi
4. Beelzebub
5. Toriko
6. Bakuman
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Kochikame
9. Gintama
10. Psyren
11. Sket Dance
12. Nurarihyon no Mago
13. Eyeshield 21
14. To Love Ru
15. Hoopmen

Cover & Lead Colour Page: Medaka Box (NEW)
Colour Page: Bleach
Colour Page: Kuroko no Basuke
Absent: D.Gray-man
D.Gray-man has been moved to Jump SQ.


Volume 22/23 (11-5-2009)
1. Bleach
2. Naruto
3. Kuroko no Basuke
4. Toriko
5. Inumarudashi
6. Bakuman
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Sket Dance
9. Kochikame
10. Eyeshield 21
11. Psyren
12. Nurarihyon no Mago
13. D.Gray-man
14. To Love Ru
15. Hoopmen
16. Bokke-san (END)

Cover: All the main characters in special cover
Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: BLUST! (Oneshot by Yuusuke Murata)
Colour Page: Beelzebub
Colour Page:  Gintama


Volume 21 (4-5-2009)
1. Naruto
2. Toriko
3. Bleach
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Inumarudashi
6. Beelzebub*
7. Kuroko no Basuke
8. Gintama
D.Gray-man (Absent in ranked issue)
9. Kochikame
10. Sket Dance
11. Psyren
12. Nurarihyon no Mago
13. Eyeshield 21
14. Bokke-san
15. Hoopmen*
16. To Love Ru

Cover: Bleach
Lead Colour Page: Bakuman
Colour Page: Majin Tantei Nogami Neuro (END)
Absent: One Piece
Oneshot Keppu Gakkyu Kai by Miyokawa Masaru is also included in this issue.


Volume 20 (27-4-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Toriko 
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Kuroko no Basuke
6. Bakuman
7. Sket Dance
8. Gintama
9. Inumarudashi
10. Eyeshield 21
11. Majin Tantei Nogami Neuro
12. Kochikame
13. Nurarihyon no Mago
D.Gray-man (Absent in ranked issue)  
14. Bokke-san
15. To Love Ru

Cover: Toriko
Lead Colour Page: Bleach
Colour Page: Beelzebub
Colour Page: Psyren


Volume 19 (20-4-2009)
1. One Piece
2. Katekyo Hitman Reborn!
3. Bleach
4. Gintama
5. Kuroko no Basuke
6. Psyren
7. Sket Dance
8. Bakuman
9. Majin Tantei Nogami Neuro
10. Kochikame
11. Nurarihyon no Mago
12. Bokke-san
D.Gray-man (Absent in ranked issue)  
13. Eyeshield 21
14. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Naruto
Colour Page: Toriko
Colour Page: InumarudashiVolume 18 (13-4-2009)
1. Naruto
2. Toriko
3. Bleach
4. Gintama
5. Katekyo Hitman Reborn!
6. Psyren
7. Inumarudashi
8. Nurarihyon no Mago
9. Bakuman
10. Kochikame
11. Majin Tantei Nogami Neuro
12. Eyeshield 21
D.Gray-man (Absent in ranked issue) 
13. Bokke-san
14. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: Kuroko no Basuke
Colour Page: Sket Dance
Volume 17 (6-4-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Toriko
4. Gintama
5. Sket Dance
6. Majin Tantei Nogami Neuro
7. Inumarudashi
8. Bakuman
9. Nurarihyon no Mago
10. Psyren
11. Kuroko no Basuke
12. Bokke-san
13. Eyeshield 21
D.Gray-man (Absent in ranked issue)
14. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Kochikame
Colour Page: Bleach
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!Volume 16 (30-3-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Katekyo Hitman Reborn!
4. Toriko
5. Bleach
6. Majin Tantei Nogami Neuro
7. Gintama
8. Kuroko no Basuke
9. Kochikame
10. Eyeshield 21
11. Inumarudashi
D.Gray-man (Absent in ranked issue)
12. Sket Dance
13. Psyren
14. To Love Ru

Cover: Naruto
Lead Colour Page: Bakuman
Colour Page: Nurarihyon no Mago
Colour Page: Bokke-san


Volume 15 (23-3-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Bakuman
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Nurarihyon no Mago
6. Toriko
7. Gintama
8. To Love Ru
9. Kochikame
10. Kuroko no Basuke
11. Inumarudashi
12. Psyren
13. Bokke-san
14. Sket Dance
15. Eyeshield 21
16. Majin Tantei Nogami Neuro

Cover: D.Gray-man
Lead Colour Page: Bleach
Colour Page: Hoopmen
Colour Page: D.Gray-man  (Resume)


Volume 14 (16-3-2009)
1. Naruto
2. Toriko
3. Bleach
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Bakuman
6. Gintama
7. Nurarihyon no Mago
8. Kochikame
9. Sket Dance
10. Eyeshield 21
11. Psyren
12. Majin Tantei Nogami Neuro
13. Bokke-san
14. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Hoopmen (NEW)
Colour Page: Beelzebub
Colour Page: Kuroko no Basuke
Colour Page: Inumarudashi
Absent: One PieceVolume 13 (9-3-2009)
1. Naruto
2. One Piece
3. Toriko
4. Gintama
5. Bleach
6. Kuroko no Basuke
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Kochikame
9. Bakuman
10. Psyren
11. Bokke-san
12. Sket Dance
13. Nurarihyon no Mago
14. To Love Ru

Cover & Lead Colour Page: Beelzebub (NEW)
Colour Page: Majin Tantei Nogami Neuro
Colour Page: Eyeshield 21
Colour Page: Inumarudashi
Volume 12 (2-3-2009)
1. Naruto
2. Toriko
3. Bleach
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Inumarudashi
6. Bakuman
7. Kochikame
8. Gintama
9. Psyren
10. Bokke-san*
11. Sket Dance
12. Nurarihyon no Mago
13. Eyeshield 21
14. Majin Tantei Nogami Neuro
15. To Love Ru
16. Meister (END)

Cover & Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: Kuroko no Basuke
Colour Page: Crimson King (Oneshot)Volume 11 (23-2-2009)
1. One Piece
2. Gintama
3. Toriko
4. Kuroko no Basuke*
5. Bakuman
6. Sket Dance
7. Eyeshield 21
8. Psyren
9. Inumarudashi
10. To Love Ru
11. Kochikame
12. Nurarihyon no Mago
13. Majin Tantei Nogami Neuro
14. Meister
15. Asklepios (END)

Cover & Lead Colour Page: Naruto
Colour Page: Bleach
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!
Colour Page: Buchikamashi (Oneshot)
Oneshot Buchikamashi by Kouhei Fujino and Special Chapter Bangai Special Saint Valentine are also included in this issue.  


Volume 10 (16-2-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Bakuman
4. Bleach
5. Psyren
6. Eyeshield 21
7. Inumarudashi
8. Majin Tantei Nogami Neuro
9. Kochikame
10. To Love Ru
11. Sket Dance
12. Meister*
13. Nurarihyon no Mago
14. Asklepios

Cover & Lead Colour Page: Toriko
Colour Page: Katekyo Hitman Reborn!
Colour Page: Gintama
Oneshot Medaka Box by Akatsuki Akira is also included in this issue. Volume 9 (9-2-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Toriko
4. Bleach
5. Inumarudashi
6. Katekyo Hitman Reborn!
7. Gintama
8. Bakuman
9. Kochikame
10. Sket Dance
11. Majin Tantei Nogami Neuro
12. Nurarihyon no Mago
13. To Love Ru
14. Asklepios

Cover: Bakuman
Lead Colour Page: Eyeshield 21
Colour Page: Psyren
Oneshot Trigger Keeper - Part 2 by Ashihara Daisuke is also included in this issue. Volume 8 (2-2-2009)
1. One Piece
Naruto (Absent in ranked issue)
2. Toriko
3. Katekyo Hitman Reborn!
4. Bleach
5. Bakuman
6. Sket Dance
7. Inumarudashi
8. Kochikame
9. Eyeshield 21
10. Psyren
11. Majin Tantei Nogami Neuro
12. Nurarihyon no Mago
13. To Love Ru
14. Asklepios

Cover & Lead Colour Page: Gintama
Oneshot Trigger Keeper - Part 1 by Ashihara Daisuke is also included in this issue. 
Volume 6/7 (29-1-2009)
1. One Piece
2. Toriko
3. Bleach
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Sket Dance
6. Gintama
7. Eyeshield 21
8. Inumarudashi
9. Kochikame
10. Psyren
11. Nurarihyon no Mago
12. Majin Tantei Nogami Neuro
13. To Love Ru
14. Asklepios

Cover: All the main characters
Lead Colour Page: Naruto
Colour Page: Bakuman
Absent: Pyu to Fuku! Jaguar
Oneshot Double Mamedaishi by Kyosuke Usuta is also included in this issue. 


Volume 4/5 (22-1-2009)
1. Naruto
2. Gintama
3. Bakuman
4. Katekyo Hitman Reborn!
5. Bleach
6. Sket Dance
7. Eyeshield 21
8. Kochikame
9. Nurarihyon no Mago
10. Psyren
11. Inumarudashi
12. Majin Tantei Nogami Neuro
13. To Love Ru
14. Asklepios

Cover: All the main characters
Lead Colour Page: One Piece
Colour Page: Bokke-san
Colour Page: Toriko (4 full colour pages)
Hunter x Hunter is on hiatus
A Toriko poster and oneshot Apple by Naoshi Komi are also included in this issue.


Volume 3 (15-1-2009)
1. Naruto
2. Toriko
3. Bleach
4. Bakuman
5. Gintama
6. Inumarudashi
7. Katekyo Hitman Reborn!
8. Sket Dance
9. Kochikame
10. Psyren
11. Majin Tantei Nogami Neuro
12. Nurarihyon no Mago
13. To Love Ru
14. Asklepios

Cover & Lead Colour Page: Bokke-san (NEW)
Colour Page: Kuroko no Basuke
Colour Page: Eyeshield 21
Absent: Hunter x Hunter and One Piece
Volume 2 (8-1-2009)
1. Naruto
One Piece (Absent in ranked issue)
2. Bakuman
3. Toriko
4. Gintama
5. Eyeshield 21
6. Nurarihyon no Mago
7. Sket Dance
8. Hunter x Hunter
9. Inumarudashi
10. Katekyo Hitman Reborn!
11. Kochikame
12. Majin Tantei Nogami Neuro
13. Psyren
14. Asklepios

Cover & Lead Colour Page: Kuroko no Basuke (NEW)
Colour Page: Bleach
Colour Page: Meister
Colour Page: To Love Ru
Absent: Pyu to Fuku! Jaguar


Volume 1 (1-1-2009)
1. One Piece
2. Naruto
3. Toriko
4. Bleach
5. Katekyo Hitman Reborn!
6. Gintama
7. Kochikame
8. Bakuman
9. Inumarudashi
10. Eyeshield 21
11. Nurarihyon no Mago
12. Majin Tantei Nogami Neuro
13. Psyren
14. Hunter x Hunter
15. To Love Ru
16. Asklepios

Cover & Lead Colour Page: Meister (NEW)
Colour Page: Sket Dance
Absent: D.Gray-man
D.Gray-man has been on hiatus since issue 51 of the 2008 editions.